Multilingual Turkish Dictionary

NECESSARY

NECESSARY : English Azerbaijani Turkish

a. 1] vacib, zəruri 2] qaçılmaz, labüd 3] məcburi, qeyri-iradi
n. vacib, zəruri şey; necessaries of life həyat üçün zəruri olan əşyalar

NECESSARY : English Turkish Redhouse

nec.es.sar.ynes'ıseri isim
gerekli, lüzumlu, lazım; zorunlu, zaruri.
kaçınılmaz