Multilingual Turkish Dictionary

NEF'Î

NEF'Î : Turkish Risale

Menfaat ile alâkalı, faydacı. * Sihâm-ı Kaza nâmındaki hicivli şiirleri ile meşhur Erzurum
Hasankale'li olup İstanbul'da yaşamış bir şâirin adıdır. 1634'de
Murad devrinde bir hicviyesinden dolayı boğdurulup denize atılmıştır

NEF'Î : Ottoman Turkish

Menfaat ile alâkalı, faydacı. * Sihâm-ı Kaza nâmındaki hicivli şiirleri ile meşhur Erzurum
Hasankale'li olup İstanbul'da yaşamış bir şâirin adıdır. 1634'de
Murad devrinde bir hicviyesinden dolayı boğdurulup denize atılmıştır

NEF'İ : Turkish Turkish Encyclopedic

Türk şair (
1635).*