Multilingual Turkish Dictionary

QAÇINILMAZ

QAÇINILMAZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

badarsız. çarəsiz. ümitsiz. vacib

QAÇINILMAZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaçılmaz.
yarqısız. çarəsiz. çıxılmaz. olunmaz. qurtuluşsuz.
çəkinilməz. gərəkli. ictinab napəzir.
qaçnılmaz. gərəkən. girgin. girəgin. cəbri. (# iradi. ixtiyari)

QAÇINILMAZ : Turuz Dictionary

kürüzülməz. kürzülməz. ictinab ediləməz.
ağrılar var çəkilirdə qaçınılmaz!

QAÇINILMAZ : Turuz Dictionary

olumlu. tam.
işin sonunda olumlu bir soruya rasladıq

QAÇINILMAZ : Turuz Dictionary

-qaçınılmaz əcəl: qarabük.
qara bük gəlməyincə, qara sinə köçünməz

QAÇINILMAZ : Turuz Dictionary

kəsənək. olacaq. müqəddər. muqəddər.
nərsə üçün qaçınılmaz olan nərsə: gərəç. gərəççə. qatıl. kitil. kəsənik. kəsənək. gərəkli olan. gərəkən. iməsalaq. əməsalaq. yamasalaq. qoşqu. quşam. yarac. yaraq. sürsat. saçağ. çapdığ. yapdığ. səp. sapsat. boyuq. ədəvat. ləvazim. məsalih. vəsayil. vəsilə. lazimə. məlzəmə. əfzar.
ev çapdığları.
çapduğ sapurmaq: atı, nərsəni yaraqlamaq

QAÇINILMAZ : Turuz Dictionary

kürüzülməz. kürzülməz. ictinab ediləməz.
ağrılar var çəkilirdə qaçınılmaz!

QAÇINILMAZ : Turuz Dictionary

olumlu. tam.
işin sonunda olumlu bir soruya rasladıq

QAÇINILMAZ : Turuz Dictionary

-qaçınılmaz əcəl: qarabük.
qara bük gəlməyincə, qara sinə köçünməz

QAÇINILMAZ : Turuz Dictionary

kəsənək. olacaq. müqəddər. muqəddər.
nərsə üçün qaçınılmaz olan nərsə: gərəç. gərəççə. qatıl. kitil. kəsənik. kəsənək. gərəkli olan. gərəkən. iməsalaq. əməsalaq. yamasalaq. qoşqu. quşam. yarac. yaraq. sürsat. saçağ. çapdığ. yapdığ. səp. sapsat. boyuq. ədəvat. ləvazim. məsalih. vəsayil. vəsilə. lazimə. məlzəmə. əfzar.
ev çapdığları.
çapduğ sapurmaq: atı, nərsəni yaraqlamaq

QAÇINILMAZ : Az Turkish Farsi

ص.اجتناب ناپذير