Multilingual Turkish Dictionary

QAÇINMA

QAÇINMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

ictinab. pərhiz. həzər. ehtiraz.
qırsınma. giriz. gizir. çəkinmə.
qorxma. sakınma. təqva.
qaçınma. qaçınış. qaçıntı. qaçınsayış. çəkinmə. çəkiniş. çəkinti. çəkinsəyiş. çəkinsəniş. istənməmə. sakınma. sakınım. saknım. saknış. sakınış. sakıntı. saksayış. saksanış. ıraqlanma. ıraqlanış. ıraqlantı. ıraqsayış. ıraqsanış. ıralanma. ıralanış. ıralantı. almasınma. almasınış. almasıntı. almasınış. gizrinmə. gizriniş. gizrinti. gizrinsəyiş. > girzinmə. girziniş. girzinti. girzinsəyiş. gerinmə. geriniş. gerinti. gerinsəyiş. ictinab. imtina;. ehtiraz.
qaçınmalar, çəkinmələr, bezdirsin yaşam səni.
qadınların ərkəkdən qaçınmaları: qaçköç.
çalışmaq yetməz, savuruş, israfdan qaçınmaq gərək: işdən artmaz, dişdən artar

QAÇINMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

sılcırav. qaçma. süzülmə

QACINMA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Qacınmaq"dan f.is.

QAÇINMA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Qaçınmaq"dan f.is.

QAÇINMA : Turuz Dictionary


yaşam olay, yapar səni qırar səni, qaçınma heç, qaçındınsa dolar səni

QAÇINMA : Turuz Dictionary


yaşam olay, yapar səni qırar səni, qaçınma heç, qaçındınsa dolar səni