Multilingual Turkish Dictionary

QABİLİYYƏTSİZ

QABİLİYYƏTSİZ : Azerbaijani English Dictionary

I. s.
unskilful, incapable [of], dull, ungifted;
tactless, indelicate, indiscreet II. z.
impolitely, indelicately, tactlessly;
without showing of any talent / ability

QABİLİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

acarıqsız
bir çözüm önündə aciz, qabiliyyətsiz, gücsüz olan: sakın. səkin

QABİLİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

aşarıqsız

QABİLİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

çıxarsız

QABİLİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

fərəməz

QABİLİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

fərəsiz

QABİLİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kolavan

QABİLİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qaparatsız

QABİLİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qapsamsız

QABİLİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qolaybanı

QABİLİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qurata

QABİLİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

onmat onmaz. yaramaz.
onat oğul çöp çöplər, onmat oğul gəp göplər. (onat: yarar). (çöp çöplər: çöp, çıpıq, yanacaq yığar). (gəp göplər: söz goplar. söz şişirər )

QABİLİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

osanasız

QABİLİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ovsanasız

QABİLİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

oysanasız

QABİLİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

sığasız

QABİLİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

sındalsız

QABİLİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

törəksiz

QABİLİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

törgəsiz

QABİLİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yaralsız

QABİLİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yaramaz

QABİLİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yararsız

QABİLİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yarqalsız

QABİLİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yarqamaz

QABİLİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yarqasız

QABİLİYYƏTSİZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif Qabiliyyeti, istedadı, bacarığı olmayan; istedadsız, bacarıqsız. Qa-biliyyətsiz adam.
[Kor kişi]
. günəşin işı-ğına baxa bilməzdi. Zəhmətə qabiliyyətsiz idi. S.Hüseyn. // Leyaqeti olmayan, leyaqetsiz; merifetsiz. Qabiliyyətsiz, mərifətsiz qızların; Yüzü bir dərdmənd dul ola bilməz. Aşıq Əles-ger. Əsrimizdə bu cür adamlar çoxdur, onlar xain, dəyərsiz, qabiliyyətsiz olduqları üçün yüksəlməyi ancaq alçaqlıqda axtarırlar.
M.S.Ordubadi.