Multilingual Turkish Dictionary

QABALA

QABALA : Arin Turkish Etimology Dictionary

qapala. qapal. qabal.
topdan. qallanqop. götürü. hamısı birdən, bir yerdə.ümdə.
bağlı. örtülü.
kəsmə. peymankarlıq. muqatiə.
qabal almaq: topdan almaq.- qapal bazarı: dartmadan, göz ölçüsü ilə biçilən dəğər.
qabal almaq: qabala almaq: qabalamaq. kəsmiyə, muqatii’yə almaq. muqatii’yə göttürmək.- qabala bazar: qapala bazar: topdan bazar.
qabala vermək: bir işi topdan yaptırmaya vermək. kəsmiyə, muqatii’yə vermək

QABALA : Turuz Dictionary

qapala.
sirr. kit. gizik. gizli. giz. yaşıt. qorunuq. könül.
onun oyulqanıb (içinə işləyib), könüllərin öğrəndi.
bətçilik. baxıçılıq. çıpıtçılıq. çıptaçılıq. pis qoşlu, ruhlarla, cinlərlə ilişgi qurma işi, bilimi. sırr bilimi.
gizli oyun. çəkiş

QABALA : Turuz Dictionary

qapala.
sirr. kit. gizik. gizli. giz. yaşıt. qorunuq. könül.
onun oyulqanıb (içinə işləyib), könüllərin öğrəndi.
bətçilik. baxıçılıq. çıpıtçılıq. çıptaçılıq. pis qoşlu, ruhlarla, cinlərlə ilişgi qurma işi, bilimi. sırr bilimi.
gizli oyun. çəkiş

QABALA : Az Turkish Farsi

ا.نوعی سیب پاییزی ترش مزه که در زنوز آزربایجان به دست می‌آید. در دو نوع آغ قابالا و قره قابالا موجود است