Multilingual Turkish Dictionary

QABARTI

QABARTI : Arin Turkish Etimology Dictionary

bars. şiş. paysa.
qambur. tuquş. tümsək. hörgüc. çıxıntı.
tingiz. dinqiz. şiş

QABARTI : Arin Turkish Etimology Dictionary

abartı.
abartmal. qabartmal. qabarıq. abarıq. qabarma. abarma. qabartma. abartma. bərcəstəgi. rölyef.
qabarcuq. qabarcıq.
topraq qabarcıqları kimi düzülmüş evlər.
qabarıt. tümsək. çıxıntı.
qabarıq. qabarma. qabartma.
pinə.
abartı. şişirtmə. şişirtili. böyütmə. böyüklü. böyütmə. mubaliğə.
şişginlik

QABARTI : Arin Turkish Etimology Dictionary

qabartma. qabrat. abartı. abartma. abraq. apraq. şişirtmə. şişirti. şişərti. böyütmə. böyütü. boylatı. boylatı. ötrəç. ötşürü. gəbrəti. qatma. əkmə. artırıq. attırı. atlatı. yükləti. ullatı. ullatıq. qozqırt. qozqatı. mindiri. mubaliğə. iğraq.
üzərində kiçik qabartı, dikinti olan nərsə: qaqmalı

QABARTI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Qabarıq, suluq, döyenek.

QABARTI : Turuz Dictionary

çıxıntı. artış. yüküş. zam. ziyadət

QABARTI : Turuz Dictionary

tümsək. kümsək (# kəmsək). sümsək. çıxıntı. ucalıq (# uçalıq).
bu yolun çoxlu tümsəyi var

QABARTI : Turuz Dictionary

opqur.hopqur

QABARTI : Turuz Dictionary

çıxıntı. artış. yüküş. zam. ziyadət

QABARTI : Turuz Dictionary

tümsək. kümsək (# kəmsək). sümsək. çıxıntı. ucalıq (# uçalıq).
bu yolun çoxlu tümsəyi var

QABARTI : Turuz Dictionary

opqur.hopqur

QABARTI : Az Turkish Farsi

ا.پینه. تاول. میخچه