Multilingual Turkish Dictionary

QABLIQ

QABLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

(> qalıb). qablayış. qablaşma. qablanma. qablayım. qapalım. kapasitə. qavramlıq. qavrayış. qavraranma. qavrama. qursaq. kavsaq. kovsaq.
qoncayış. quncayış. qonlayış. ( < qonmaq). anlamlıq. anlama. anlayış. anlanma. alınım. alnama. alnağış. alnayış. alabilik. çıxarlıq. çıxarma. çıxarım. çıxarış. çıxınma. dolalıq. dolmalıq. dolmayış. dolayış. dolanış.
dəğərli nərsələri qoymaq üçün kiçik qutu.
qaldırım. qalıb. cism. bədən.
qaldırım. qalıb. kalbud. cism. tən. gövdə

QABLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

> qalıb.
qablut > kalbod. hey;ət. şəkil. çəkil.
kiçik, gözəlcə sandıq. içinə qızıl, ətir, qimətli, qoruncaqlı nərsələr qoyulur

QABLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaplıq.
sərgən. qaş. rəf.
qılıf. qilaf. qın. qapaq.
bir para aracların qablıq bölümləri: kasa. qapsa. qarakas. gövdə. bədənə.
kamyon kasası

QABLIQ : Turuz Dictionary

qablaq. qablac. qabla. qınıf. qınıv. girif. giliv. örtük. kitlik. kittik. kirlik. nərsənin ağlığı, avlığı. bürəgə. mələfə. ləhaf.
əl var qınıfı kirli, əldə var çınıfı. (çınıf: iç).
qablaq. qablac. qabla. yapınca. qapınca. çəpincə. kəpincə. qıllınğ

QABLIQ : Turuz Dictionary

qapda. qaput. qabıc. qapıt. qobıt. qapac. cild. köylək. köynək.
qovluq. foldır

QABLIQ : Turuz Dictionary

qablığ. qapıt. paket. qapaq. qaplama (kandom). saxab. sahab. örtü. qılıf. qınıf. sarbıç. burquş. bürgüc. cild. üzlük. zərf. cover

QABLIQ : Turuz Dictionary

qablaq. qablac. qabla. qınıf. qınıv. girif. giliv. örtük. kitlik. kittik. kirlik. nərsənin ağlığı, avlığı. bürəgə. mələfə. ləhaf.
əl var qınıfı kirli, əldə var çınıfı. (çınıf: iç).
qablaq. qablac. qabla. yapınca. qapınca. çəpincə. kəpincə. qıllınğ

QABLIQ : Turuz Dictionary

qapda. qaput. qabıc. qapıt. qobıt. qapac. cild. köylək. köynək.
qovluq. foldır

QABLIQ : Turuz Dictionary

qablığ. qapıt. paket. qapaq. qaplama (kandom). saxab. sahab. örtü. qılıf. qınıf. sarbıç. burquş. bürgüc. cild. üzlük. zərf. cover

QABLIQ : Az Turkish Farsi

ا.کیسة کوچک زرّین و مرصّع به شکل قایق که در آن دستمال، عطر و ادویة مقوّی می‌گذاشتند. در عصر صفویه مهتر (رئیس خواجگان شاه) همیشه آن را بر کمر خود می‌بست. جای گذاشتن ظرف در آشپزخانه