Multilingual Turkish Dictionary

QADİR

QADİR : Azerbaijani English Dictionary

s.
mighty, powerful; qadir ölkə powerful / mighty country; hər şeyə qadir [Allah] Almighty;
able, capable, skilful; O hər şeyi etməyə qadirdir He is able of doing anything

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

acar

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

acımaz

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

arxaqlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

arxalı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

atuşlı qeyrətli. qudrətli. quvvəli. təvana. enerjili

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

ayaqlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

ağdallı vəziyyətli. qədir. qəhhar. təvanmənd < tovman. təvana < tovana. muqtədir. iqtidarlı. təhəmmüllü. enerjili. quvvətli. qudrətli. istitaətli. hallı. səbirli. dəvamlı. qəvamlı.-çox köndümlü kişi

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

ağırdaş

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

asınclı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

iləkli

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

canlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

cıdamlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

cıtamlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

coşatan

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

coşav

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

coşqar

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

coştan

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

coşuq

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

çabalı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

çağal

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

çağqal

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

çaqatlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

çalan

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

çapalı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

çapan

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

çaparızlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

çapır

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

çapqar

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

çapqır

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

çevqan

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

çəkətli

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

çəkimli

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

çəkişimli

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

çəkişmə

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

çəkitli

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

çıdamlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

çitəmli

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

çönəlgəli

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

çövgən

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

darqın

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

dartıtlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

daşbağır

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

dayaqlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

dayanıqlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

dayanımlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

dayanışlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

dayınaqlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

dayınıqlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

deşğan

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

dəğər

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

diş keçirən

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

dönəlgəli

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

dözəmli

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

dözümlü

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

duraqlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

durna

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

durumlu

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

edərli

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

əkli

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

ərgin

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

ərkəli

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

ərkli

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

əsirgəməyən

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

əsirgəməz

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

əsrəməz

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

gərgili

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

gərmikli

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

girdallı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

girgili

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

girqallı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

götürümlü

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

gurlu

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

guvlu

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

güclü

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

güjlü

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

güvlü

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

hörgəli

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

inamsız

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

kəşişli { > kəşeş (fars)}

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

kitəmli

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

köğüslü

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

könəlgəli

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

kövüslü

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

kürlü

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qabaqar

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qabır

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qağan

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qağan cəbbar. qəddar. muqtədir. qudrətli. quvvəli. təvana

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qaxbaş

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qaqar

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qaqız

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qaqlız

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qalbız

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qanlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qansız

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qapaqar

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qapaqar

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qapır

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qapız

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qaplız

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qara ürək

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qaragüc

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qasmac

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qasmaçı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qatlanımlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qatlanışlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qəvamlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qırmac

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qırmaçı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qıtırlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qıtmac

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qıyağ qıyaq. rəhmsiz. zalim. zülm edən. imansız. mürüvvətsiz. cəbbar. ədalətsiz. insafsız. mərhəmətsiz

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qıyan

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qıycı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qıyıcı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qıyıq

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qoca

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qocur

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qocur cəbbar

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qocurlu

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qodusan

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qolçomaq

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qolçomaq

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qotusan

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qudusan

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qurclu

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

qurplu

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

oğan

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

olqamlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

olqumlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

onqamlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

onqumlu

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

onuşlu

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

öğkəli

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

örgəli

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

sağal

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

sağıc

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

sağqal

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

sağlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

sağlıc

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

sapıq

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

sərin

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

sığıqlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

sığımlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

sığışlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

sıxlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

şəkibli

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

tablı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

taqatlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

tanrı adlarından

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

tarqın

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

toxalı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

tovana > təvana. qəhhar. müqtədir. muqtədir. iqtidarlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

tovman > təvanmənd

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

tupanlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

tutağan

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

tutamlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

tüpənli (> tovan. təvan (fars)}

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

uğan təvana. mütəal.
oğan tanrı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

ürəksiz

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

yaxan

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

yaxıcı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

yaxuc

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

yalavlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

yalovlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

yamanlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

yandıran

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

yanğıcı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

yanığlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

yanmayan

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

yanmaz

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

yansız

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

yarcamaz

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

yaşamlı

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

yaşmal

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

yetişik

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

yetişli

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

yoğan

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

yoluğ

QADİR : Turuz Farsca - Türkce

zorlu

QADİR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [ər.]
Qüdretli, böyük qüv-vet ve qüdret sahibi olan. Qadir xalqımız öz gələcəyinə inamla baxır. // Bacaran, qabil; qüvvesi, gücü çatan. Hər ikisi şiddətli naxoş olduqlarından hərəkətə qadir deyildilər. M.S.Ordubadi. □ Qadir olmaq
bacarmaq, bir şeyi etmeye qüvvesi ve qüdreti olmaq.
[Ağa Merdan:] Bir az ürəkli olsun, yoxsa mü-rafiə vaxtında qorxuram iqrara qadir olmuya. M.F.Axundzade. Yavaş-yavaş ətrafımdakı şeyləri seçməyə qadir oldum. S.S.Axundov.
din. Yaradan, Allah menasında. □ Qa-diri-mütləq
Allah. Axı Kərəmov özünü qa-diri-mütləq bilirdi.. İ.Əfendiyev.