Multilingual Turkish Dictionary

QAFTAN

QAFTAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

kaftan < qaptan.
kəpəng. qartalqanat.
don.
biçilmiş kaftan ( < qaptan: don): ən ölçülü. ən uyqun. ən əlverişli.
çəlik qaptan: çəlik cübbə

QAFTAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

kaftan. ( < qaptan < qab).
qolsuz, yaxasız üst geyəcəği. çəpəng. yələk. yelək. manto. ( > qəba).
bağıltaq. paltar. dənlək. çəkmən. əba. qəba.
kəftə. yalma. yağmır (yağmurluq). coşun. yarıq. zireh. paltar. qapama

QAFTAN : Turuz Dictionary

kaftan. kofta. qalın, uzun üs geyim

QAFTAN : Turuz Dictionary

kaftan. kofta. qalın, uzun üs geyim

QAFTAN : Az Turkish Farsi

لباس رزم
به صورت خفتان وارد زبان فارسی شده است