Multilingual Turkish Dictionary

QALAMA

QALAMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalıma. bastırma. nərsəni bir qabda, ya da küldə quylamaq, sıxışdırmaqla pişirmək

QALAMA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Qalamaq"dan f.is. □ Bir qa-lama
ağzına qeder dolu, dopdolu, çoxlu. [Pivexanada] oturanlar hər stəkana bir qa-lama nəlbəki noxudu yeyib qabığını da tö-kürdülər yerə. Qantemir.

QALAMA : Turuz Dictionary

qarama. kərəmə. aləm. dünya.
bir kərəmə: xeyləh. çoxlu. bircə aləm. bir dünya.
bir kərəmə odun yaxdıq

QALAMA : Turuz Dictionary

qarama. kərəmə. aləm. dünya.
bir kərəmə: xeyləh. çoxlu. bircə aləm. bir dünya.
bir kərəmə odun yaxdıq

QALAMA : Az Turkish Farsi

ا.مص.توده. پشته. انبوه. لبالب. آتش افروزی. تلنبار