Multilingual Turkish Dictionary

QALAQLANMAQ

QALAQLANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalağlanmaq.
qalağanmaq. qalxanamaq. qalxanılmaq. duldanmaq. duldalanmaq. daldanmaq. daldalanmaq. sipərlənmək. savarlanmaq. savralanmaq.
qalağanmaq. qorunmaq. kölgələnmək. sığınmaq. saxlanmaq. himayələnmək. himayət, difa;, mudafiə olunmaq.
qalğalanmaq. qaqıla qalmaq. yığılmaq. birikmək. doluşmaq.
mallar yığnada qaqıla qalmış.
yaxcı olan, ucuz olan qaqıla qalmaz.
qalıqlanmaq. dayqalanmaq. dayaqlanmaq. ilkəlləşmək. qaynaqlanmaq. köklənmək. kökələnmək. diblənmək. nədənlənmək. illəti, baisi, səbəbi, dəlilli bəllənmək

QALAQLANMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

məch. Qalaq vurulmaq, komalanmaq, bir yere toplanmaq, üst-üste yığılmaq. Qara damlar adda-budda salın-mışdı, dal tərəflərində təzək qalaqlanmışdı. çemenzeminli. Görünürdü güclü bir qar gə-ləcək, qar qarın üstünə qalaqlanacaq, lütlə-nən ağaclar qarla yüklənəcəkdir. S.Rehimov.

QALAQLANMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to be* piled up / heaped up

QALAQLANMAQ : Az Turkish Farsi

مص.مف.روی هم انباشته شدن. کپه شدن