Multilingual Turkish Dictionary

QALAQLI

QALAQLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

dayaqlı. ilkəli. ilkin. qaynaqlı. köklü. dibli.
qalaq. yalaq. dalaq. çaltaq. qaltaq.qaytaq. qaltuq. qallaş. kəllaş. kəlləş. çaqqal. çalqaş. çallaş. kavtaq. kavtuq. kovtaq. qoltaq. ediş. iş. fışqı. dışqı. fışqıraq. dışqıraq. qaldırım yosması. ərcən. ərkək istəyən qızmış qadın. qarabet. dönək. şələxtə. qancıq. sürtük. yelə. yələ. qəhbə. fahişə. ruspi

QALAQLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

qurlu. qururlu. kibirli.
qalaqlı kişi

QALAQLI : Turuz Dictionary

qalıqlı. gümənli. gümanlı. bağıl. bağullu. bağıllı. acılı. üzünclü. sınarqalı. tutuğ. könük. kədərli. kitirli

QALAQLI : Turuz Dictionary

qalıqlı. gümənli. gümanlı. bağıl. bağullu. bağıllı. acılı. üzünclü. sınarqalı. tutuğ. könük. kədərli. kitirli

QALAQLI : Az Turkish Farsi

ص.ماندگار. والا