Multilingual Turkish Dictionary

QALIŞÇI

QALIŞÇI : Turuz Dictionary

qalxışçı. qaldırçı. qalxınmaçı. sağdac. sağdaş. qalaşçı. gəlişçi. gəlimçi. dirişçi. duruzçu. qutarçı. ötgəçi. özgəçi. ösmə. ösümçü. ösücü. ösünçü. boysançı. boysaçı. boysayış. tərəqqi pərvər. islah tələb

QALIŞÇI : Turuz Dictionary

qalxışçı. qaldırçı. qalxınmaçı. sağdac. sağdaş. qalaşçı. gəlişçi. gəlimçi. dirişçi. duruzçu. qutarçı. ötgəçi. özgəçi. ösmə. ösümçü. ösücü. ösünçü. boysançı. boysaçı. boysayış. tərəqqi pərvər. islah tələb

QALIŞÇI : Az Turkish Farsi

ا.کسی که به کار دوخت و یا فروش گالش مشغول است