Multilingual Turkish Dictionary

QALINLATMAQ

QALINLATMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalınlaşdırmaq. qəlizlətmək. yoğunlatmaq. qoyulatmaq. aşavlatmaq aşavlamaq. daşırtmaq. daşartmaq. şişirmək. şişiritmək. şişirtmək. abartmaq. qabartmaq. qabarıtmaq. yellətmək. böyütmək. mubaliğə edmək

QALINLATMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qəlizlətmək. yuğurtmaq. yoğurtmaq. yoğunlaştırmaq. quyuqlatmaq. quyulatmaq. qoyulatmaq. təxmir etdirmək

QALINLATMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qoyulatmaq. yoğunlatmaq. qabartmaq. kəsiflətmək

QALINLATMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax qalınlaşdırmaq.

QALINLATMAQ : Turuz Dictionary

qataytmaq. qatıtmaq.
əğnivi qatıt, hava soyuğdur

QALINLATMAQ : Turuz Dictionary

yoğurmaq

QALINLATMAQ : Turuz Dictionary

yağramaq ( < yağ < yoğ). yağlamaq. yoğurmaq. yoğunlatmaq. bəsləmək. bərkimək. kökləmək. köklətmək. kökətmək

QALINLATMAQ : Turuz Dictionary

qataytmaq. qatıtmaq.
əğnivi qatıt, hava soyuğdur

QALINLATMAQ : Turuz Dictionary

yoğurmaq

QALINLATMAQ : Turuz Dictionary

yağramaq ( < yağ < yoğ). yağlamaq. yoğurmaq. yoğunlatmaq. bəsləmək. bərkimək. kökləmək. köklətmək. kökətmək

QALINLATMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. bax qalınlaşdırmaq