Multilingual Turkish Dictionary

QAMAQ

QAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qamat. qaqat. qadaq. qadağ. qadat. qapaq. qapat. tıxıq. tıxıt. tutuq. tutut

QAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qamağ.
tinlan. tınlan. zindan. dusdax.
damağ. qanraq. ağzın çatısı.
qamğaq. qamış kimi bir ot. çəpəlik ot.
yığmaq. qalamaq.
bu ocağa çox odun qadıq.
qılmaq.
bütünlük. bütün. tüm.
kamağ türlü. hər cürlü.
quru qalğan. quru ləngər.
gədik ağız. dişsiz ağız.
kamax. ( < kav). dəliyi, deşiyi olan, arıtlama, təmizləmə ayqıtı. böyük ələk. şədərə.
kamax. ( < kav). çörəkçilərin işlədgi ucu əğri sırıq.
kopaq. qoltuq.
( < qam. kəm). əğrik. bökük. alçaq. yavaş.
qamas qamas: qamaq qamaq: yavaş yavaş.
türmə. tutsaq.
qama qatın.
qama tutulmuş.
hakim. bilgin. bilən. bacarıqlı

QAMAQ : Turuz Dictionary

damağ. dad damağ. tam. qaymağ. həzz. uğur. ləzzət. kam

QAMAQ : Turuz Dictionary

(qammaq. qamamaq). (< qam. qap). sədd edmək. mane' olmaq. (pişgirlik edmək).
sənin yolun kim qamadi.
qamalmaz qoşun axını.
qamana: qamama: qoy. mane' olma.
avaq. abaq (< av). türmə. zindan

QAMAQ : Turuz Dictionary

çatğaq. çataq. vəsl edən. sal. iki tikəni birbirinə bağlayan, birləşdirən tikə

QAMAQ : Turuz Dictionary

damağ. dad damağ. tam. qaymağ. həzz. uğur. ləzzət. kam

QAMAQ : Turuz Dictionary

(qammaq. qamamaq). (< qam. qap). sədd edmək. mane' olmaq. (pişgirlik edmək).
sənin yolun kim qamadi.
qamalmaz qoşun axını.
qamana: qamama: qoy. mane' olma.
avaq. abaq (< av). türmə. zindan

QAMAQ : Turuz Dictionary

çatğaq. çataq. vəsl edən. sal. iki tikəni birbirinə bağlayan, birləşdirən tikə

QAMAQ : Az Turkish Farsi

ا.(از ریشة گمی‌ به معنای کشتی). یکی ازاقوام تورک. به صورت كيمئك، كاماك، قاماك، قاماق، قمق، كمك، كيماق و كيماك ضبط شده است. همه. تمامیت