Multilingual Turkish Dictionary

QANACAQ

QANACAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

tapış. fəhm. idrak

QANACAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Düşünce, şüur, anlaq. Amma mənim qanacağıma görə, sizin kitabı-nızda olan məlumat məhz Avropa və Rusiya mənbəyindən əxz olunmuşdur. C.Memmed-quluzade. Dil eyni zamanda şəxsiyyətin qa-biliyyət və qanacaq dərəcəsini bildirən bir məhək daşıdır. M.İbrahimov.
Ədeb, merifet, terbiye. Bu adamda heç bir qanacaq yoxdur.
Zehniyyet, görüş menasında. Bəs hər zə-manənin bir qanacağı var ki, bu qanacağı ol zəmanənin kitablarından, xalqının adətlərin-dən, işlətdiyi əsbab və qeyrədən bilmək olur. N.Vezirov.

QANACAQ : Azerbaijani English Dictionary

i. civility, courtesy, politeness

QANACAQ : Az Turkish Farsi

ا.فهم. شعور. ادراک. ادب. تربیت. نزاکت. مبادی آداب