Multilingual Turkish Dictionary

QANDA

QANDA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Harada" sözünün qedimi for-ması. Hər qanda məskən eyləsə aşiq, əsirdir. Nesimi. Qanmayır heç kəs ki, kəşti qanda, dərya qandadır. M.Ə.Sabir.

QANDA : Turuz Dictionary

-dönük, düşman, boğula qanda, vatan aşqına

QANDA : Turuz Dictionary

-dönük, düşman, boğula qanda, vatan aşqına