Multilingual Turkish Dictionary

QANUNİ

QANUNİ : Azerbaijani English Dictionary

s. legal, lawful, legitimate; qanuni sənəd legal document; qanuni sahib lawful / rightful owner; qanuni arzu legitimate desire; qanuni tələb legitimate demand; qanuni kəbin lawful wedlock / matrimony; qanuni arvad lawful wife

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

ağlı

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

düz

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

düzgülü

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

düzgün

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

düzüklü

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

düzüklük

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

endiksiz

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

eniksiz

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

geçər

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

qadal

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

qadalı

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

qadallıq rəsmi

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

qanunlu

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

quralçı qaydaçı.müqərrərati

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

sağınlı.rəsmi

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

salımlı

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

sanğli

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

törəl

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yaraşlı

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yasaqun

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yasal yasğal. yasağu.
yasğal yosğal: yasağu yosağu: əxlaqi qanuni.
bir sorunu yasağu yosağu yöndən irdələmək)/-yosul yasal sovğa: qanuni və məşru irs

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yasalı

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yasalıq

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yasar

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yasaya uyan

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yasaya

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yasayı uyqulayan

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yasqa yasaya uyqun. qanuna uyqun. (#yasaq: qanundan dış)

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yasqın

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yasqun

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yasuqa

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yasur

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yayqın

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yenikə uyqun

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yerikli, uyuq, atıq, başarda, icrada olan qanunmənd

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yeriksiz

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yesuqən

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yonatlı

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yonatlı

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yonatlıq

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yontal

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yontalı

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yontalıq

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yönətli

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yönətlik

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yöntəl

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yöntəli

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yöntəlik

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yürək rayic

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

yürkə

QANUNİ : Turuz Farsca - Türkce

zakonli

QANUNİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [ər.] Qanuna müvafiq, qa-nuna uyğun, qanuna esaslanan, qanunun yol verdiyi. Qanuni rəftar. Qanuni hərəkət. Qa-nuni iş. Qanuni tələb.