Multilingual Turkish Dictionary

QANUNSUZLUQ

QANUNSUZLUQ : Azerbaijani English Dictionary

i. lawlessness, unlawfulness, illegality; lawless / unlawful action; qanunsuzluq etmək to act lawlessly / unlawfully; to break* the law

QANUNSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

düzgüdışılıq

QANUNSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

düzgüdışılıq

QANUNSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

düzgüsüzlük

QANUNSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

düzükdışılıq

QANUNSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

düzüksüzlük

QANUNSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qadadışılıq

QANUNSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qadadışılıq

QANUNSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qadaldışılıq qanundışılıq

QANUNSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qadalsızlıq

QANUNSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qadasızlıq

QANUNSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qadazlıq

QANUNSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

uyqunsuzluk

QANUNSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

yasadışılıq

QANUNSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

yasaldışılıq

QANUNSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

yasasızlıq

QANUNSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

yasazlıq

QANUNSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

yolsuzluk

QANUNSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

yonatdışılıq

QANUNSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

yonatsızlıq

QANUNSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

yontadışılıq

QANUNSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

yontasızlıq

QANUNSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

yönətdışılıq

QANUNSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

yönətsizlik

QANUNSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

yöntədışılıq

QANUNSUZLUQ : Turuz Farsca - Türkce

yöntəsizlik

QANUNSUZLUQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Qeyri-qanunilik,
qanuna uyğun olmama, qanuna zidd olma; qanunsuz hereket.
Nizamsızlıq, şuluqluq, başlı-başınalıq, herc-merclik. [Nizami:] Minlərcə azərbay-canlını qamçı və ağac gücünə səfərbərliyə alaraq təzə Atabəyə malikanə düzəltmək, kəndlər, bazarlar tikmək qanunsuzluq, zülm və insafsızlıqdır ki, bunu da xalqa anlatmaq lazımdır. M.S.Ordubadi.