Multilingual Turkish Dictionary

QAPCIQ

QAPCIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

buğdanın üstündəki sərt qabığı, qınağı, qılafı ( < qaplağı).
evi otaqı qapıyan, örtən, evdə işlənən gərəkli nərsə şüy. ev vəsyili.
geniş.
qapcık ağızlı: geniş ağızlı

QAPCIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaplıca. qaplıc. tutmaca. islaq. islat. ıslaq. ıslat. həvəs.
qaplıca. qormıq ( < qor: od). ılıca. çərmik. yılıqca. sıcaq su qaynağı. qaşqoz. hamam.
çanaq yapraq. kasbərg.
pətək.
kiçik qab.
çözmək. yara qasığı, qabığı.
taxıl qabığı. kovsıq. kovız. kavız. kavsıq.
tək parça qapcıqlı yemiş: birçanaqlı. birçənəkli.
hər kiçik nərsənin qını, qıncığı, qapcığı: qaptul. qapsul. qapçul. çapçul. kəpçul. kəpsul. kəptul

QAPCIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qapurcıq. qapşuq.
taxıl qabığı.
puka. qaptuş. kartuş. atılan güllədən qalan boş qabcıq

QAPÇIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

yuva. kovan

QAPCIQ : Turuz Dictionary

qapsuq. qavsuq.
arxa qapcığ: sırt çantası. kulə püşti

QAPCIQ : Turuz Dictionary

arxa qapcığ. arxap. sırt çantası. sıtçanta. heybə. külə püşti

QAPCIQ : Turuz Dictionary

-arxa qapcığ: sırtdağ.sırt çantası. kuləpüşti

QAPCIQ : Turuz Dictionary

qıcıq. gaycıq. dizqapağı.
yüngül qapcıq: geygi. geyik. kasbərg.
çiçək geygisi

QAPÇIQ : Turuz Dictionary

qoşuğ. pisik. ruhi tutuqluq. sadism.
silimsi. simsir. simsər. silimsək. (qurdalayan. müşgül pəsənd). sofu. sovası. vasvası.
qızqın. acığlı. acığın. sınırlı. əsəbi

QAPCIQ : Turuz Dictionary

qapsuq. qavsuq.
arxa qapcığ: sırt çantası. kulə püşti

QAPCIQ : Turuz Dictionary

arxa qapcığ. arxap. sırt çantası. sıtçanta. heybə. külə püşti

QAPCIQ : Turuz Dictionary

-arxa qapcığ: sırtdağ.sırt çantası. kuləpüşti

QAPCIQ : Turuz Dictionary

qıcıq. gaycıq. dizqapağı.
yüngül qapcıq: geygi. geyik. kasbərg.
çiçək geygisi

QAPÇIQ : Turuz Dictionary

qoşuğ. pisik. ruhi tutuqluq. sadism.
silimsi. simsir. simsər. silimsək. (qurdalayan. müşgül pəsənd). sofu. sovası. vasvası.
qızqın. acığlı. acığın. sınırlı. əsəbi