Multilingual Turkish Dictionary

QAPQA

QAPQA : Arin Turkish Etimology Dictionary

bağlı. xələt. ərməğan. qonca. sovğat.
yelkən çeşiti.
xələt.
qardaş qapqası, xələti: qardaş yolu: gəlinin qardaşının, kürəkən sağdıcından alınan ərməğan

QAPQA : Arin Turkish Etimology Dictionary

qapaq. böyük qapı. qala, şəhər qapısı. dərvaza.
kəffə. kəppə. kəfə

QAPQA : Turuz Dictionary

qapba. kəsayaq. kəsənəli. kəsməli. topdan. dibdən. yerlidibli. qapanlı. qapanlu.
buğdanı qapba biçdi

QAPQA : Turuz Dictionary

qapba. kəsənə. kəsayaq. kəsənəli. kəsməli. topdan. dibdən. yerlidibli. qapanlı. qapanlu.
kəsayaq bazar: ümdə bazar

QAPQA : Turuz Dictionary

qapba. kəsayaq. kəsənəli. kəsməli. topdan. dibdən. yerlidibli. qapanlı. qapanlu.
buğdanı qapba biçdi

QAPQA : Turuz Dictionary

qapba. kəsənə. kəsayaq. kəsənəli. kəsməli. topdan. dibdən. yerlidibli. qapanlı. qapanlu.
kəsayaq bazar: ümdə bazar

QAPQA : Az Turkish Farsi

ا.در بزرگ. دروازة دژ