Multilingual Turkish Dictionary

QAPSAMAQ

QAPSAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

( < qab).
örtmək. çevrələmək. saldırmaq. süpürtmək. cumub mənimsəmək.
təcavüz edmək. zorla ələ keçirmək.
qapamaq. tutmaq. bətdəmək. yumutmaq. sədləmək. səddəmək. kəsmək.
dəliyi qapat.
qəbzə edmək. əldə bulundurmaq. tutmaq.- bu ipi tut.
qapallanmaq. qəbullanmaq. qəsb edmək.
qısdırmaq. bir yerə soxub sıxışdırmaq.
əlimi, barmağımı qapıya qısdırdım.
culqamaq. yumutmaq. qablamaq. çevrəsini, üstünü qablamaq, sarmaq, çulqamaq.
donuq gəlib qapsadı.
sağınc məni yumuttu.
qımsınmaq. kəndinə mal edmək. almaq. yağmalamaq. sahiplənmək

QAPSAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaplamaq. qapsırmaq. toplamaq. içində bulundurmaq. havil, şamil, möhtəvi, olmaq.
qaplamaq. qapsırmaq. toplamaq. içləmək. içləmmək. içərənmək. içərmək. içinə almaq. havi, mütəzəmmin olmaq. təzminləmək.
özünə almaq. öğrənmək.
qapsamına girən: məşmul

QAPSAMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

QAPSIMAQ f. məh. Zorla almaq, tutmaq, zebt etmek. Qapsayıblar ye-timlərin obasın; Ev sahibin qovar zor olsa qonaq. Q.Zakir.

QAPSAMAQ : Turuz Dictionary

tutmaq. qapavlamaq ( < qapıb avlamaq). qəbzə edmək. qəsb edmək. basıb almaq.
əğəmənliyi tutub durdu.
tutmaq. üstələmək. müsəllət olmaq.
bu inanclar ölkəni tutmuş.
yamutmaq. qamutmaq. qaputmaq. yaputmaq. çulqamaq. bürümək.
sağınc məni yamutdu:

QAPSAMAQ : Turuz Dictionary

qanqallamaq. qanqallatmaq. qanqırtmaq. qarmaqlamaq. tutaqlamaq. almaq. tutunmaq.
qasmaq. qazanmaq. əldə edmək.
bu işdən bir nərsə qasamadıq.
qavramaq. şamil olmaq. əhatə edmək.
qavramaq. qavzamaq. qapramaq

QAPSAMAQ : Turuz Dictionary

kirtəmək. kitrəmək. təkitmək. tikdəmək. bağlamaq.
bizim say pitiyi qapasarınız: bizim hesab kitabı bağlayın lütfən

QAPSAMAQ : Turuz Dictionary

tutmaq. qapavlamaq ( < qapıb avlamaq). qəbzə edmək. qəsb edmək. basıb almaq.
əğəmənliyi tutub durdu.
tutmaq. üstələmək. müsəllət olmaq.
bu inanclar ölkəni tutmuş.
yamutmaq. qamutmaq. qaputmaq. yaputmaq. çulqamaq. bürümək.
sağınc məni yamutdu:

QAPSAMAQ : Turuz Dictionary

qanqallamaq. qanqallatmaq. qanqırtmaq. qarmaqlamaq. tutaqlamaq. almaq. tutunmaq.
qasmaq. qazanmaq. əldə edmək.
bu işdən bir nərsə qasamadıq.
qavramaq. şamil olmaq. əhatə edmək.
qavramaq. qavzamaq. qapramaq

QAPSAMAQ : Turuz Dictionary

kirtəmək. kitrəmək. təkitmək. tikdəmək. bağlamaq.
bizim say pitiyi qapasarınız: bizim hesab kitabı bağlayın lütfən

QAPSAMAQ : Az Turkish Farsi

اشغال کردن
ناگهان در میان گرفتن و فرو گرفتن