Multilingual Turkish Dictionary

QAPSAQ

QAPSAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

geyim. paltar.
qapsa. qapsar. qapcar. qapıcaq. qapıcsaq. qapısalıq. qapıcalıq. qapıcıq. kiçik qapı. çəpərə yerləşdirilmiş, çalı çırpı, çitdən, təxdədən yapılan bağ, baxca qapıcığı. çaxçax.
qapsağ. qapalağ. çubuğ, qarğı, qamışdan yapılmış qapı.
qapsal. barmaqlıq biçimində olan böyük qapı.
qassaq. başqan

QAPSAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qapas. fehrist. möhtəvi.
tələsən. çapcan

QAPSAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qapsal. qapsalıq.
gənə bol örtük, yorqan, geyim.
gənə bol incə örtük, yorqan, geyim

QAPSAQ : Turuz Dictionary

qasnaq qapsnaq. qarsaq. qasaq.
gürəşçilərin enli quşağı.
bir sutunu oluşturan daşların hər biri.
çubuq, barmaqlıq, mil biçimində ağac, dəmir çəmbər. qors. qurs. qorumalıq. qorğuncalıq.
uşağı qoy qasnaqda oynasın.
oyun qasnağı.
üstü,

QAPSAQ : Turuz Dictionary

qaqmaq. qaqmıq. gəmik. sümük

QAPŞAQ : Turuz Dictionary

qoğraq. qavuşaq. qavuşağı. qovuşaq. qapuşaq. qavşaq. qovşaq. qovşıq. qovşıt. oğraq. çapşaq. çapuşaq. çapuşağı. birləşit. birləşiq. kəsişit. kəsişik. çarrah. çatqaq. çıpıt. biçit. biçət. dərşik. dəriz. təqatü'. təqatö'. mültəqa'.
qavşaq adası: yolların k

QAPSAQ : Turuz Dictionary

qasnaq qapsnaq. qarsaq. qasaq.
gürəşçilərin enli quşağı.
bir sutunu oluşturan daşların hər biri.
çubuq, barmaqlıq, mil biçimində ağac, dəmir çəmbər. qors. qurs. qorumalıq. qorğuncalıq.
uşağı qoy qasnaqda oynasın.
oyun qasnağı.
üstü,

QAPSAQ : Turuz Dictionary

qaqmaq. qaqmıq. gəmik. sümük

QAPŞAQ : Turuz Dictionary

qoğraq. qavuşaq. qavuşağı. qovuşaq. qapuşaq. qavşaq. qovşaq. qovşıq. qovşıt. oğraq. çapşaq. çapuşaq. çapuşağı. birləşit. birləşiq. kəsişit. kəsişik. çarrah. çatqaq. çıpıt. biçit. biçət. dərşik. dəriz. təqatü'. təqatö'. mültəqa'.
qavşaq adası: yolların k

QAPSAQ : Az Turkish Farsi

ا.محدودیت. تنگنا