Multilingual Turkish Dictionary

QAPSAYAN

QAPSAYAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaplayan.
qapsır. şamil. havi. möhtəvi.
şamili. haviye. müştəməl bər.
dərənin iki yanın qapsayan yamac: bağqaş. bağqaç. qaşbağ. qaçbağ. qaşmaq

QAPSAYAN : Turuz Dictionary

- gəliri gedərini görən, qapsayan nərsə: özün ödəyən nərsə

QAPSAYAN : Turuz Dictionary

avaz. (< avmaq. avlamaq). bürüyən. bələyən

QAPSAYAN : Turuz Dictionary

- gəliri gedərini görən, qapsayan nərsə: özün ödəyən nərsə

QAPSAYAN : Turuz Dictionary

avaz. (< avmaq. avlamaq). bürüyən. bələyən