Multilingual Turkish Dictionary

QAQA

QAQA : Arin Turkish Etimology Dictionary

pişgik. pislik. dışlığ.
qoyunun quruğ dışlığı, pisgili, pisliyi: qığ. qaqşaq. qağşaq. qığşaq. qaqırdaq.
(cocuq dilində). qaqqı. xıx. kötü. pis. çirkin.
(cocuq dilində). dadlı. yemiş. yeməli. süycü. şirin.
qaqa döşəmək: doymamaq. acgözlü olmaq.
itə qaqa: itə qoğa. itə döğə. itə itə. itgə itgə. itələyə itələyə. itərək. itələyərək. vuraraq. güclə. qıyınla. qapsanaq. qasbanaq. zorla.
uşağı itə qaqa bura gətirdik.
qaqa, dikə durmaq: qaqınmaq. qaqıcmaq. qaqışmaq. qanışmaq. qanıqmaq. qanıcmaq. başın qaldırıb qaqlanmaq.
qara tüklü, balıqla bəslənən, qaqası uzun, sivri, güclü dəniz quşu: qarabatqaq. qarabataq.
uzun boylu, qanatlı, qıvrıq qaqalı, əsmər tüklü, çatal quyruqlu, yırtıcı quş çaylaq. caylaq. qaraquş.
qapı qaqayı: qapı qayğası: qapı darqası: qapı ərçini: qapı kədxudası.
qaqası qaşıq biçimli ördək çeşiti: qaşıqçın

QAQA : Arin Turkish Etimology Dictionary

gaha. qaxa. ( < qaq. qad).
didmik. dimdik. quşların sümüksov, bərk dodaqlığı. quş burnu.
qaqasından yaklamaq: bitirmək.
qaqa burun: burunu uzun, aşağıya qıvrıq.
vuraraq yığma, toplama ayqıtı.
gaha. qağa. yüksək, dik yer.
gaha. heyvanların barındığı yer.
ağa. dimdik. qağa. ağa. böyük. qada. ağabəy. ağa. kişi. ərkək. bu söz sayqılama sözcüklərindədi.
kiçik qardaş.
böyümüş, yoğunlamış. ərkək.
arxadaş. yolda. dost.
qaq. qoqqo. quru yemiş. yemiş qurusu.
(yaraq. qamış. çük. ərkəklik) < > sik.
çirkin. çətin. gərgin.
qaq qoşul.
qaq kişi.
.
bətər. dayanıqlı. möhkəm.
qaqın. qayın. gözəl. yaxcı. dözülməz (yaraş, yaraşıqlı. gözəl. bacarıqlı)
qaqam. qaqaş. birinə qarşı sayqılı səslənmə.
yıxıcı. zərərli. pozuq.
qaqqal. aşqal. çöp. dəğərsiz. zibil. xor. kor.
( < qaq). çomaq.
xıx. pis. pislik. kötü.
kəm. engin. yaramaz.- qaq işə girşmə.
qaqdan qaç.
yergin. alçaq.
qağa. kağa. kağ. ( < kav). ). tülkü yuvası.
qaqış. uşaq dilində ayağ. bacaq. dayaq. dəsdək.
kağa. mağara. köğül. dağda aranda olan boşluq.
ağıl.
dimdik. çündük. çumduk. tumşuq ( t < > y ) yumşuq. quşların əğri dimdiyi, qaqası. dodaq. tutaq.
ağa. dədə. böyük qardaş. ağabəy. əkə. gülər üz. açıq üz.
pislik. nəcis.
uşağın qaqası var.
qaqasını edəcək.
kötü. pis. (# cici: yaxcı).
dimdik. quş burnu.
cocuq dilində ayağ.
qaqasın götürmək: kəndi sıyını e’tibarını yüksəltməyə çalışmaq.
qaqa burunlu: quntburun.
durna qaqası: çiçək çeşiti.
qaqaları, dimdikləri ilə, bitləşmək: tumuşmaq. birbirinin bitlərin ayıqlamaq.
toyuqlar tumuşub dururlardı.- qaqası qaşığa oxşar ördək: qaşıqçin

QAQA : Arin Turkish Etimology Dictionary

qağa.
böyül qardaş.
lələ. atavbəy. atabəy. xan uşaqlarının ev, özəl öğtəyçəni.
dimdik. quşların dodaq, diş işin görən buynuzsu, bərk örgəni, üzvü.
xıx.
soxma. sancma. saşma.
kaka (fars) < qağa.
böyül qardaş.
lələ. atavbəy. xan uşaqlarının ev, özəl öğtəyçəni.
kaxa (fars) < yağ. yağma.
dışqı. bok. pox. qaytı. qeyti. pislik. qazırat.
kəkə. sancma. saşma. soxma.
qaqqıcıq. qaqqacıq. qaqacıq. dimdik.
qaqal. quru dadlı. biskivit.
ağa. əfə. əfəndi.- qaqa burun:
ucu qıvrıq, sarqıq burun.
başı dimdiyə oxşar yelkən.
qaqasından tutmaq, yaxalamaq: dimdiyindən, göbəyindən, daşşağından tutmaq. ən incə, çökük, zayıf yerində tutmaq

QAQA : Arin Turkish Etimology Dictionary

qama. qaqam. qəmə.
daşqa təkərlərinin ortasına taxılan iri, gen başlı çivi, mıx.
çağa. sürə. dövrə. öğrün. öğün. öğə.
bir qama iyiyə iydə dedilər, kişiyə iyid demiş, varın yedilər.
qısa qıçlı, uzun qaqalı, iri gözlü, əsmər boyalı köçəmən avquşlarından bir çeşit: qazal tavuğu: qazalaqmat. çulluq

QAQA : Turuz Dictionary

qağa. böyük qardaş.
qağa. sütqadaş.
qağa. (cocuq dilində). yumurta.
qağa. (cocuq dilində). yemiş. yeməli.
qağa. ağabəy.
qaqıc. qaqmaq. qaqmıq. qaqmuc. kəkmək. kəkmik. kəkic. çəkic. dimdik. cunduk

QAQA : Turuz Dictionary

qağa.
ağa. yağa. əkə. yekə.
dədə. aba. böyük

QAQA : Turuz Dictionary

qağa. kaka. ağa. əkə. ata

QAQA : Turuz Dictionary

qaqac. qaqıc. qaqmıc

QAQA : Turuz Dictionary

-kəl qağa: biləsinə bağlı olmayan işlərə qarışan kimsə

QAQA : Turuz Dictionary

qağa. böyük qardaş.
qağa. sütqadaş.
qağa. (cocuq dilində). yumurta.
qağa. (cocuq dilində). yemiş. yeməli.
qağa. ağabəy.
qaqıc. qaqmaq. qaqmıq. qaqmuc. kəkmək. kəkmik. kəkic. çəkic. dimdik. cunduk

QAQA : Turuz Dictionary

qağa.
ağa. yağa. əkə. yekə.
dədə. aba. böyük

QAQA : Turuz Dictionary

qağa. kaka. ağa. əkə. ata

QAQA : Turuz Dictionary

qaqac. qaqıc. qaqmıc

QAQA : Turuz Dictionary

-kəl qağa: biləsinə bağlı olmayan işlərə qarışan kimsə

QAQA : Az Turkish Farsi

ا.خوردنی و شیرینی به زبان کودکانه. قاقالی لی. منقار پرنده