Multilingual Turkish Dictionary

RABİTƏ

RABİTƏ : Azerbaijani English Dictionary

i.
tie, bond, link, connection;
communication; məntiqi rabitə logical connection; sıx rabitə yaratmaq to establish close links [with]; teleqraf rabitəsi telegraph communication; dəmiryol rabitəsi railway communication / service; hava rabitəsi aerial communication; müntəzəm hava rabitəsi a regular air service

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

aşıc ilgi. iki, neçə nəsəni birbirinə qoğuşduran yer, tikə, qat

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

avsal avqaş (< av). alqaş. ilişgi. ilimti. ilgi. ilətişim. bağlantı. təmass

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

ağna

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

dəğiş
bunun ona dəğişi yoxdur.
dəğiş yolları: irtiba kanalları.
iki yolun dəğişçisin yolu sel aparıb.
dəğiş qurmaq.
dəğişləri pozuq olanlar

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

əkəc peyvənd.
bunla onun əkəci nədir.
bizim onla əkəcimiz yoxdur

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

əşlik eşlik. (iki, neçə nərsənin arasında olan bağıntı). sarış, sarqış, rabitə

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

hörkə

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilgə

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilgi

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilgi qatnaş.
yümnlü ilgi, rabitə: qutluq qatnaş

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilik yilik. il. yil. barış. sülh.
ellər ara il bolsun

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilişgi

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilişgi münasibət.
onla örkəsi necədi.
örkəsin elə qırmışki, belə bir sav salığıda yox.
onla örkəsi çox pozuğ.
örkə qurmaq.
yaxcı örkə yaratmaq

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

köslək

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

köslük

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

köstək

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

köstük

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

qat

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

qata

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

qatı

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

qatınaş

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

qatnaş (iki, neçə nərsə arasında olan ilişgi. )

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

qatnaş
cinsi qatnaş

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

qavşıq

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

qavşıq

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoşa

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoşaq

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoşaltı

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

qovşuq

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

örkə

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

sarğıc

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

sarıc

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

sarış

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

sarqış

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

sürtə

RABİTƏ : Turuz Farsca - Türkce

taxıntı

RABİTƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Bağlılıq, münasibet.
Nəzəriyyə ilə təcrübə arasınäa rabitə. Işi ilə sözü arasında rabitə yoxdur.
Aldığım mək-tubla "sizi tanıyıram" sözü arasında sıxı bir rabitə vardı. S.Hüseyn. // Əlaqe, münasibet, irtibat. Rabitə xidməti. Canlı rabitə. Telefon rabitəsi.
[Müellim:] Əlbəttə, həmişə kəndlə şəhərin arasında rabitə vacibdir. Ə.Haq-verdiyev.
Texniki vasitelerin kömeyi ile müeyyen mesafede elaqe saxlayan idareler sistemi (poçt, teleqraf, telefon, radio). Rabitə işləri. Rabitə şöbəsi. Rabitə işçiləri. // Herbi his-seler arasında müxtelif vasitelerle heyata keçirilen elaqe xidmeti; irtibat. Rabitə ro-tası.
Rabitə batalyonu və
cü briqadanın qərargahının komendant hissəsi isə şəhərin müsəlmanlar yaşayan şimal-qərb səmtində yerləşdirilmişdi. I.Şıxlı.