Multilingual Turkish Dictionary

RABİTƏLİ

RABİTƏLİ : Azerbaijani English Dictionary

s. connected; coherent; rabitəli nitq coherent speech

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

asıq

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

asılı

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ağlantılı

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

çapalı ələqəli. əlaqəli irtibatlı. rabitli. rəbtli. mərbut. ayid
bu işdə mənə dəğişli bir nə yox

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəğiş

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəğişik

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəğişli

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəğnişli

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

görəcə

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

görəcəli

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

görəli

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilgəli

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilgili

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilikli

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilişgili

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilişik

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

keçəcli

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

keçərli

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

keçətli

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

keçətli

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

keçitli

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qatıq

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qatlı

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qavşıqlı

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qoşaqlı

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qoşalı

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qoşatlı

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qoşlı

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qovşuqlı

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qovşuqlı

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qörəcə

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

toxnuşlu

RABİTƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

toxuşlu

RABİTƏLİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. ve zərf Yaxşı ifade edi-len, mentiqi ve qrammatik cehetden düz-gün qurulmuş; tertibli, müntezem. Rabitəli danışıq. Rabitəli danışmaq.