Multilingual Turkish Dictionary

RABBÎ

RABBÎ : Turkish Risale

Ey benim Rabbim

RABBÎ : Ottoman Turkish

Ey benim Rabbim

RABBI : English Turkish

n. haham, yahudi din adamı

RABBI : English Turkish Redhouse

ab.biräb'ay isim haham