Multilingual Turkish Dictionary

RABBLE

RABBLE : English Azerbaijani Turkish

tör-töküntü, zir-zibil [pozğun cinayətkar, cəmiyyətə zidd adamlar]

RABBLE : English Turkish Redhouse

ab.bleräb'ıl isim insan kalabalığı, insan sürüsü, güruh