Multilingual Turkish Dictionary

RACK

RACK : English Azerbaijani Turkish

n. 1] yem qutusu, axur 2] çərçivə, haşiyə, dayaq, dəstək, dirək; altlıq 3] asılqan 4] rəf, ləmə, taxtça [vaqonda şey-şüy üçün] 5] tar. işgəncə aləti [keçmiş zamanlarda insana əzab vermək üçün alət], məc. işgəncə
v. 1] əzab vermək, əziyyət, işgəncə vermək 2] üzücü əməklə taqətdən salmaq; rack one;s brains başını sındırmaq, baş çatlatmaq

RACK : English Turkish Haberlesmesi

Cihazların monte edildiği kabin