Multilingual Turkish Dictionary

RACY

RACY : English Azerbaijani Turkish

1] səciyyəvi, xarakterik 2] diribaş, çevik, oynaq, şux, qıvraq 3] cazibəli, zərif, çox incə

RACY : English Turkish Redhouse

ac.yrey'si sıfat
komik ve biraz açık saçık.
canlı, renkli (üslup)