Multilingual Turkish Dictionary

RADIATION

RADIATION : English Azerbaijani Turkish

1] şüalanma, radiasiya 2] attr. radiation sickness şüa xəstəliyi

RADIATION : English Turkish Textile

ışınım, radyasyon

RADIATION : French Turkish

"[la] (defterden\\hesaptan) silme; ışıma, radyasyon"