Multilingual Turkish Dictionary

RAFFLE

RAFFLE : English Azerbaijani Turkish

n. lotereya
v. lotereyada oynanılmaq

RAFFLE : English Turkish Redhouse

af.fleräf'ıl isim piyango. fiil off piyangoda hediye olarak dağıtmak