Multilingual Turkish Dictionary

RAGAMUFFIN

RAGAMUFFIN : English Azerbaijani Turkish

cındır paltar, baldırıaçıq, dilənçi, səfil

RAGAMUFFIN : English Turkish Redhouse

ag.a.muf.finräg'ım^fîn isim üstü başı perişan çocuk