Multilingual Turkish Dictionary

RAHATLAŞMAQ

RAHATLAŞMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to calm [kam], to quiet, to soothe / to become* quiet

RAHATLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

açılmaq

RAHATLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

açınmaq
sonundaki açındıq

RAHATLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

açışmaq
bu yüküdə savıb açışdıq.
ağrısı qoysa açışırsın.
bu uzun ömürdə büküdən (qussədən) açışanmadım

RAHATLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

açışmaq dincəlmək

RAHATLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

oşalmaq

RAHATLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

dincəlmək

RAHATLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sərilmək

RAHATLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sərinmək

RAHATLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sərpilmək

RAHATLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sinişmək

RAHATLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sinivmək

RAHATLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yoğmaq

RAHATLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yomraşmaq yapraşmaq. barışmaq. dincəşmək. huzur tapmaq,

RAHATLAŞMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Rahat olmaq, sakit-leşmek, narahatlığı keçmek.