Multilingual Turkish Dictionary

RAHATLAMAQ

RAHATLAMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f.
to calm [kam] [d.], to quiet [d.], to soothe [d.];
to set* at rest / ease [d.]; to create comfort

RAHATLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

incətmək dincətmək

RAHATLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

oxşamaq

RAHATLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

oxşatmaq

RAHATLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

toxdatmaq rahatlatmaq.
özünü yerləşdirmək, toxdatmaq, rahatlamaq:. sınğarmaq. singirmək

RAHATLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yasnatmaq

RAHATLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yoxlatmaq
bir atın var, çək toxdasın, bas yoxlasın. (bilməcə). ( başmaq)

RAHATLAMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
Yerini düzeltmek, rahat etmek, istifade üçün münasib şekle salmaq. Stulun yerini rahatlamaq.
[Yusif] gah sabunu köpüklədir, gah ülgücü əlinin ti-linə çəkib itiləyir,
. güzgünün yerini rahat-layırdı. B.Bayramov.
Rahat olmaq, istirahet etmek üçün her cür şerait yaratmaq. Kosaoğlu köksünü ötü-rüb mütəkkəyə dirsəkləndi, ayaqlarını uza-dıb yerini rahatladı, sağ əlini qırxıq başında gəzdirdi. İ.Şıxlı.
Yeher ve ya çulunu götürerek yem ve s. vermek (heyvanlar haqqında). Dalınca do-lanan anası ilə danışa-danışa Şirməmməd öküzləri rahatladı, çullarını alıb, qabaqlarına yem tökdü. E.Sultanov. Əsgərlər atları ra-hatlayıb, qoz ağacının altında yerə sərildilər. H.Nezerli.