Multilingual Turkish Dictionary

RAHATSIZLIQ

RAHATSIZLIQ : Azerbaijani English Dictionary

i.
anxiety [-ŋˌz-], concern, uneasiness; [həyəcanlılıq] nervousness, agitation;
[rahatlığı pozma] trouble

RAHATSIZLIQ : Turuz Farsca - Türkce

axlatsızlıq

RAHATSIZLIQ : Turuz Farsca - Türkce

dinəcsizlik

RAHATSIZLIQ : Turuz Farsca - Türkce

qırıqlıq

RAHATSIZLIQ : Turuz Farsca - Türkce

yağlağsızlıq

RAHATSIZLIQ : Turuz Farsca - Türkce

yağlatsızlıq

RAHATSIZLIQ : Turuz Farsca - Türkce

yaraqatsızlıq

RAHATSIZLIQ : Turuz Farsca - Türkce

yarqatsızlıq

RAHATSIZLIQ : Turuz Farsca - Türkce

yüngül kəsəllik, xəsdəlik

RAHATSIZLIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax narahatlıq. [Nebi:]
Vallah, mən nökər belə rahatsızlığa davam edə bilmərəm. S.S.Axundov. Daxilən bir intizar, bir rahatsızlıq duyan Firidun axşam sərinində şəhəri gəzməyi qərara aldı. M.Ibrahimov.