Multilingual Turkish Dictionary

RALLY

RALLY : English Azerbaijani Turkish

I. ələ salmaq, sataşmaq, araya qoymaq [birini] II.
n. 1] yığışma toplaşma, bir yerə yığışma 2] bərpa, bərpa olunma [gücün, enerjinin]
v. 1] birləşmək, sıxlaşmaq 2] qüvvəsini toplamaq, düzəldilmək, qaydaya salınmaq

RALLY : English Turkish Redhouse

al.lyräl'i fiil
(birilerini) toplamak; toplanmak.
harekete geçirmek; canlandırmak.
moral vermek, cesaretlendirmek.
(düştükten sonra) (fiyatları) artırmak; (fiyatlar) artmaya başlamak.
to/around (birinin) yardımına koşmak; (bir davayı) desteklemek.
(hasta veya yorgun kişi) kendini toparlamak. isim
(birilerini) toplama; toplanma.
(düşüşten sonra) (fiyatlarda) artış.
(hasta veya yorgun kişi) kendini toparlama.
(birini veya bir davayı desteklemek için yapılan) toplantı; miting.
otomotiv ralli