Multilingual Turkish Dictionary

RAMBLE

RAMBLE : English Azerbaijani Turkish

n. gəzinti, gəzişmə [müəyyən bir məqsəd olmadan]
v. 1] veyllənmək, avaralanmaq 2] qırıq-qırıq danışmaq, rabitəsiz danışmaq 3] sarılmaq, sarmaşıq, burulmaq [bitki]

RAMBLE : English Turkish Redhouse

am.bleräm'bıl fiil
gezinmek, dolaşmak, dolanmak.
konuyu dağıtmak.
(bitki) gelişigüzel yayılıp büyümek. isim gezinme, gezinti