Multilingual Turkish Dictionary

RAMPANT

RAMPANT : English Azerbaijani Turkish

1] qəzəbli, qeyzli, azğın, qudurğan 2] sür;ətlə artan, böyüyən, çoxalan; qol-budaq atan 3] çox yayılmış, artmış [xəstəlik və s.] 4] pəncələri üstündə duran [heraldik heyvanlarda, yə;ni gerblərin və s. üstündə çəkilən heyvanlar haqda]

RAMPANT : English Turkish Redhouse

am.panträm'pınt sıfat
dal budak salmış, her tarafa yayılmış; fışkırmış; azgın (bitki).
aşırı boyutlara varmış, alıp yürümüş, gemi azıya almış, kol gezen