Multilingual Turkish Dictionary

RAMPART

RAMPART : English Azerbaijani Turkish

bənd, sədd, təpə, torpaq, səngər, məc. dayaq

RAMPART : English Turkish Redhouse

am.parträm'part, räm'pırt isim kale duvarı, sur; siper