Multilingual Turkish Dictionary

RANDOM

RANDOM : English Azerbaijani Turkish

a. təsadüfi
n. at random fikirləşmədən, düşünmədən, bəxtə-bəxt, necə gəldi

RANDOM : English Turkish Redhouse

an.domrän'dım sıfat rasgele, gelişigüzel, tesadüfi