Multilingual Turkish Dictionary

RAPID

RAPID : English Azerbaijani Turkish

a. 1] cəld, tez, iti, sür;ətli 2] ani, qəfil, kəskin, sərt [döngə və s.]
n. çoğr. kandar [çayın dibində köndələn daş təpə]