Multilingual Turkish Dictionary

RASTLANTI

RASTLANTI : Az Turkish Farsi

ا.شانس. اقبال

RASTLANTI : Turkish Turkish

ilgiye, isteğe, kurala ya da belli bir nedene dayanmaksızın oluveren karşılaşma, °tesadüf

RASTLANTI : Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

Zaman ve mekan içine, belli ve kısa zaman dilimi içerisinde, iki veya daha fazla sayıda anlamlı ilişkilerin, görünür bir neden olmadan ve olaylar arasında bilinen bir ilişki olmaması şartıyla tekrarlanması.Rastlantılar, çoğu zaman şaşırtıcı ve olağandışıdırlar hatta olanaksız olanları vardır

RASTLANTI : Turkish English

n. coincidence, fortuity, accident, contingent, encounter, hap, happenstance, incidence, irony, concurrence, conjunction

RASTLANTI : Turkish French

encontre [la], accident [le], aléa [le], chance [la], hasard [le], occurrence [la]