Multilingual Turkish Dictionary

SAÇAN

SAÇAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

sərpiştirən.
sıçraq. asav. səkiz. yaban. vəhşi. atlağan.
göyə uçurlan, boyalı ışıq saçan fişək: tün fişəyi.
gur ışıq saçan: gözmə. nurəfkən.
ışı saçan: ışın saçan. ışıq saçan. ışınlı. pərtov əfşan.
ışıq saçan: ışı saçan. ışın saçan. ışınlı. pərtov əfşan.
ışıq saçan, salan: ışıdan. tapan. tavan. tovan. sapan. saçan.- qarasaçan:
sıxıntı, qorxu verici, kötümsər, bədbin düşüncələr.
kötümsər, bədbin kimsə

SAÇAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

sıçan. pırtlayan. oxlayan.
saçaraq. saça saça. iti. çox çapıq.
cömert. dağıtan. xərcləyən.
yayıncı. yayan.
danışan. söyləyən. xətib.
çox söyləyən saçan, çox atan ovçu olur.
çıxarlı. dəğərli. ödəşli. yaxşı.
saçan atış: dəğərli atış.
paylayan. (# sıçan: pox tökən)

SAÇAN : Turuz Dictionary

-ışıq saçan, tutan, salan: qılavuz. ışıqçı. çırağçı.
qaranlıq sinamada oturacağın qılavuzsuz tapmaq çox güc olur

SAÇAN : Turuz Dictionary

-ışıq saçan: ışıqlıq. yanğsa. yanğsaq. yansa. fanus.
yopur, gözəl qoxu saçan: yopulğan

SAÇAN : Turuz Dictionary

-bilim saçan sözlər. (bilim: ışıq)

SAÇAN : Turuz Dictionary

-ışıq saçan: yaltırac. ışıldaq. projektor

SAÇAN : Turuz Dictionary

-ışıq saçan:ışıyan

SAÇAN : Turuz Dictionary

-ışıq saçan parlaq ay: yıldıray

SAÇAN : Turuz Dictionary

-ışıq saçan, tutan, salan: qılavuz. ışıqçı. çırağçı.
qaranlıq sinamada oturacağın qılavuzsuz tapmaq çox güc olur

SAÇAN : Turuz Dictionary

-ışıq saçan: ışıqlıq. yanğsa. yanğsaq. yansa. fanus.
yopur, gözəl qoxu saçan: yopulğan

SAÇAN : Turuz Dictionary

-bilim saçan sözlər. (bilim: ışıq)

SAÇAN : Turuz Dictionary

-ışıq saçan: yaltırac. ışıldaq. projektor

SAÇAN : Turuz Dictionary

-ışıq saçan:ışıyan

SAÇAN : Turuz Dictionary

-ışıq saçan parlaq ay: yıldıray

SAÇAN : Az Turkish Farsi

ص.افشاننده. پخش کننده. جوانمرد. بخشنده