Multilingual Turkish Dictionary

SAÇILMAQ

SAÇILMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

{( ç < > ş ) saşılmaq. ( s < >. ) açılmaq.}
çözülmək. bir durumun pozulması.
açılmaq. dağılmaq. yenilmək. çözülmək. pozulmaq. yıxılmaq.
sınırlanmaq. acınmaq. üzülmək. dövünmək. içlənmək. sarsılmaq.
dağılmaq. yayılmaq.
pərişan olmaq.
nisar edilmək.
ayrılıb atılmaq. # seçilmək: ayrılıb saxlanan.
çaçılmaq. sıçramaq. çatlanmaq.
saşılmaq. açılmaq. saçılmaq.
tökülüb saçılmaq: israf olmaq

SAÇILMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

yayılmaq. yaylımaq. dağılmaq. dağınmaq. parçalanmaq. parçalaşmaq. parçaşmaq. paylaşmaq. ballaşmaq ( < balqamaq: bölmək). bölüşmək. bölünmək

SAÇILMAQ : Turuz Dictionary

açılmaq. gənmək. genmək. yayılmaq. nəşr olmaq

SAÇILMAQ : Turuz Dictionary

seçilmək. tanamaq. danamaq. dan atmaq. səhər olmaq. ışıqlanmaq. yağtılanmaq. sayqallanmaq

SAÇILMAQ : Turuz Dictionary

arbaymaq. arbanmaq. aralanmaq. açılmaq.
hədər olmaq.
tələsmək.
saçılmazdan: tələsməzdən.
saçıl!: tələs!

SAÇILMAQ : Turuz Dictionary

-ayran kimi tökülmək, kül kimi saçılmaq

SAÇILMAQ : Turuz Dictionary


çatıramaq.açılmaq. yayılmaq.
sərlənmək. sərvilmək. savrulmaq. dağılmaq. dalığmaq. dalağmaq

SAÇILMAQ : Turuz Dictionary

açılmaq. gənmək. genmək. yayılmaq. nəşr olmaq

SAÇILMAQ : Turuz Dictionary

seçilmək. tanamaq. danamaq. dan atmaq. səhər olmaq. ışıqlanmaq. yağtılanmaq. sayqallanmaq

SAÇILMAQ : Turuz Dictionary

arbaymaq. arbanmaq. aralanmaq. açılmaq.
hədər olmaq.
tələsmək.
saçılmazdan: tələsməzdən.
saçıl!: tələs!

SAÇILMAQ : Turuz Dictionary

-ayran kimi tökülmək, kül kimi saçılmaq

SAÇILMAQ : Turuz Dictionary


çatıramaq.açılmaq. yayılmaq.
sərlənmək. sərvilmək. savrulmaq. dağılmaq. dalığmaq. dalağmaq

SAÇILMAQ : Az Turkish Farsi

پخش شدن
منتشر شدن
پاشیده شدن
پراکنده شدن