Multilingual Turkish Dictionary

SAÇSIZ

SAÇSIZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dazlaq. dazalaq. daz

SAÇSIZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

gəviş > gəbiş. qabış. keçəl. baş açıq

SAÇSIZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. Başında saç, tük olmayan; tük-süz, daz.

SAÇSIZ : Turuz Dictionary

saçı tökülmüş. daz. kaz. < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq. kavlaq. tüksüz. qındır. qıldır. qıldaq. dazıq. mazıq. çavlaq. kavlaq. cavlaq. qavlaq. kal. kələş. kəvəl. qırbaş. qındır. qıldır. qıldaq. qındır. qıldır. qıldaq. qırbaş. qıra qır.
kavlaq kişi.
kavlaq öküz

SAÇSIZ : Turuz Dictionary

saçı tökülmüş. daz. kaz. < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. çapa. (çapal. çalpa) dazlaq. dazalaq. kavlaq. tüksüz. qındır. qıldır. qıldaq. dazıq. mazıq. çavlaq. kavlaq. cavlaq. qavlaq. kal. kələş. kəvəl. qırbaş. qındır. qıldır. qıldaq. qındır. qıldır. qıldaq. qırbaş. qıra qır.
kavlaq kişi.
kavlaq öküz

SAÇSIZ : Azerbaijani English Dictionary

s. [i.s.] without hair; [i.s.] without plait / tresses; hairless; plaitless

SAÇSIZ : Turkish English

adj. hairless, bald