Multilingual Turkish Dictionary

SAĞALMAQ

SAĞALMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to recover [from], to be* / to get* cured [of]

SAGALMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Xestelikden qurtarıb ayağa durmaq, yaxşılaşmaq, şefa tapmaq, sağlamlı-ğını qaytarmaq. O gündən ziyarət başlandı. Naxoş gəldi, sağaldı, getdi. çolaq gəldi, ayaq-lı getdi. Ə.Haqverdiyev. [Ana qızına:] Ağlama, gözünə qurban, nə var ki səndə, sağalacaqsan, ağlama, axı evdə qonağımız var. Ə.Memmed-xanlı. // Keçib-getmek, bitişmek, evvelki ha-lını almaq. çibanı sağalmaq. Yarası sağal-maq.
Cavadın yarası ağır olmadığından sürətlə sağalmağa başladı. Ə.Veliyev.

SAĞALMAQ : Az Turkish Farsi

سالم شدن
بهبود یافتن
شفا یافتن
التیام یافتن
خوب شدن
هوشیار شدن