Multilingual Turkish Dictionary

SAĞDIŞ

SAĞDIŞ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Toy merasiminde: beyin (oğla-nın) ve ya gelinin sağ terefinde oturan, yaxud onları müşayiet eden şexs. Sonra sağdışlar [Şaqqulunu] aşağı endirib, saldılar gəlin ota-ğına.. çemenzeminli. [Beyin] yanına öz tay-tuşlarından iki nəfər rəhbər seçilir. Bunun biri "sağdış", o biri "soldış"dır. R.Əfendiyev. [Ana:] Qızım karet içində, üzündə duvaq, ya-nında sağdışı, soldışı otursun. A.Şaiq.

SAĞDIŞ : Az Turkish Farsi

کسی که شب عروسی در طرف راست داماد یا عروس راه می رود